Sök produkt

FRAKT & LEVERANSVILLKOR FÖR FÖRETAG

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Organique of Sweden bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse på angiven e-mail adress. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Organique of Swedens databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Beställaren måste vara minst 18 år och godkänd som företagskund av Organique of Sweden. Beställning som görs i annans persons namn eller företag utan dennes medgivande eller på annat sätt som medför att Organique of Sweden lider ekonomisk skada polisanmäls.

2. Upphovsrätt till produkten
De produkter som levereras är skyddade. Upphovsrätten till produkterna tillhör den eller de upphovsrättsinnehavare som finns angivna på produkten. (Organique, Wroclaw, Polen). Samarbetspartnern ansvarar för att upplysningar om upphovsrätt och äganderätt som finns på produkten inte avlägsnas.

3. Begränsningar i utnyttjanderätten
Mottagaren har inte rätt att kopiera, anpassa, förändra det material som utgör produkten, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta produkten på annat sätt än som uttryckligen anges i detta avtal.

4. Pris
Priserna är exklusive moms. 25 % moms tillkommer. Frakt är inte inkluderat i priserna. Organique of Sweden förhåller sig rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Organique of Sweden reserverar sig även för eventuella felaktiga priser.

5. Fraktvillkor
 • Expeditionsavgift om 75 kronor debiteras en order som understiger 500 kronor exkl.moms.
 • Order som överstiger 6000 kr exkl.moms kommer att levereras fritt till Er gatuadress.
 • Order som understiger 6000 kr exkl.moms debiteras med fraktkostnad.
 • Finns du inte på plats när varorna levereras debiteras du för Fraktbolagens extra kostnader.
6. Betalningsalternativ
Faktura.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto
 • Vid för sent inkommen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % per månad, samt en påminnelseavgift på 50 Kr per påminnelse och faktura.
 • Äganderättsförbehåll. Samtliga produkter förblir Säljarens egendom till dess att full betalning erhållits.
7. Leveranstid
Normal leveranstid är 1-2 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Skulle leveranstiden avvika från den utlovade har du givetvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning. Beställningen levereras med DHL.

8. Leverans - Brev
Beställning som har en mindre vikt och volym kan levereras med Brev. Beställningen kommer då att levereras direkt i företagets brevlåda.

9. Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

10. Transportrisken
Vi står för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Eventuella transportskador reklameras omgående av mottagaren direkt till transportören. Max 3 dagar efter mottagandet.

11. Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som företagskund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten, under förutsättning att inga andra artiklar beställts extra på din restorder.

12. Följesedel
Följesedeln finner du på utsidan av förpackningen i en plastficka alternativt i lådan. Förvara det väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av reklamationsrätt.

13. Reklamationer/returer
 • Eventuella reklamationer skall göras inom 8 dagar efter mottagande av godset.
 • Eventuella returer skall godkännas av Organique of Swedens representant eller kontoret i Kristianstad innan de returneras. Tillsammans med eventuella returer skall det medföljas en ”problemblankett”(tillhandahålls av Organique of Sweden). Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs. oanvänd och inte förstörd eller skadad. Du får inte använda varan, men du har rätt att öppna förpackningen.
 • Returfrakt betalas av avsändaren.
 • Prismärkta, skadade eller gamla produkter återtas inte.
 • Returadress är:
  Organique Spa Academie Sweden AB
  Magasinsgatan 2
  29132 KRISTIANSTAD

  Telefon: 044 - 21 24 25
14. Återbetalningar
Samtliga återbetalningar sker genom kreditering på faktura.

15. Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.